Na grafice widać szklankę i kieliszki, które ilustrują zakaz reklamowania alkoholu. Na grafice jest też napis: Jak to jest z tym reklamowaniem alkoholu?

Zakaz reklamowania alkoholu

W jednym z ostatnich wpisów (do przeczytania tutaj) wskazaliśmy, jakich produktów i usług nie wolno reklamować. Jedną z obowiązujących zasad jest zakaz reklamowania alkoholu.

Przecież widuję reklamy piwa…

Zastanawiacie się pewnie, jak możliwe jest działanie takiego zakazu. Przecież zdarza się Wam widzieć np. reklamy piwa. Otóż prawo przewiduje wyjątki. Są one zapisane w przepisach szczegółowych. Zgodnie z nimi reklamowanie tych produktów jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Mogą one dotyczyć np. korzystania z określonych nośników albo transmitowania reklamy o konkretnej porze.

Jak ominąć zakaz reklamowania alkoholu?

Takim wyjątkiem jest właśnie reklama piwa. Warunki, które trzeba spełnić, dotyczą zarówno samego przekazu, jak i sposobu jego emisji.
Te warunki to między innymi:
– nieprzedstawianie osób małoletnich i niekierowanie do nich reklamy;
– niełączenie picia alkoholu ze sprawnością fizyczną i prowadzeniem pojazdów;
– niesugerowanie, że alkohol leczy, ma właściwości uspokajające albo jest sposobem na rozwiązanie problemów;
– niezachęcanie do nadmiernego spożycia alkoholu i nieprzedstawianie abstynencji w negatywnym świetle;
– brak skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem;
– możliwość emisji reklamy w tv lub kinie tylko w godzinach 20.00-6.00;
– brak możliwości reklamowania alkoholu w prasie młodzieżowej i na okładkach czasopism;
– jeśli reklama ma być umieszczona na słupie lub billboardzie, 20% jej powierzchni muszą zajmować czytelne napisy informujące o szkodliwości alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim.

Szczegółowe przepisy dotyczące zakazu reklamowania alkoholu znajdziecie w art. 13 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która dostępna jest tutaj.