Grafika przedstawia skoroszyt, w którym umieszczona jest kartka z nagłówkiem brief. Na grafice jest też napis: "Podstawa współpracy agencji reklamowej z klientem: bez briefu ani rusz!"

Brief – podstawa współpracy z klientem

Nie będzie przesadą, jeśli stwierdzimy, że brief to podstawa współpracy agencji reklamowej lub marketingowej z klientem. Jest dokumentem, w którym klient zawiera najważniejsze informacje dotyczące planowanej kampanii i zadania agencji.

Czym jest brief?

Dla agencji to zestaw wskazówek co do wymagań klienta i kwestii formalnych. Dokładne ich określenie pozwala zarysować warunki współpracy. Jest to bardzo ważne – dzięki temu działania idą płynnie, a ryzyko popełnienia błędów z powodu niedopowiedzeń jest zminimalizowane. Z kolei dla klienta stanowi on potwierdzenie, że jasno wyraził, czego oczekuje, a agencja wie, co jest jej zadaniem. Dla obu stron dokument jest też zabezpieczeniem na przyszłość i ułatwieniem przy późniejszym rozliczaniu projektu.

Zdarza się, że przedsiębiorcy czy właściciele firm chcą zaplanować kampanię reklamową, ale nie wiedzą, na którą agencję marketingową się zdecydować. W takim przypadku dobrze opracowany brief może ułatwić rozwiązanie tej kwestii. Na jego podstawie wytypowane agencje mogą już przygotować wstępne koncepcje i opowiedzieć potencjalnemu klientowi, jak widzą realizację kampanii.

W przypadku briefu liczy się jasność i prostota przekazu, nie powinien pozostawiać miejsca na wątpliwości. W takim dokumencie informacje mogą być nawet po prostu podzielone na sekcje i wypunktowane.

Co określa dokument?

W briefie należy zawrzeć wszelkie informacje, które mogą mieć znaczenie dla realizacji kampanii, jej wyceny, oceny skuteczności.

Są to między innymi:
– informacje o marce i produkcie lub usłudze, która ma być promowana,
– cele kampanii i to, co klient chce za jej pomocą osiągnąć,
– ramy czasowe kampanii,
– charakterystyka grupy odbiorców (sprecyzowanie, do jakich klientów firma chce dotrzeć, ale też kim są jej dotychczasowi klienci),
– klimat i nastrój kampanii,
– określenie, w jakich mediach kampania ma się odbyć i jakie dane techniczne obowiązują w przypadku poszczególnych reklam,
– budżet,
– sposób oceny skuteczności kampanii.

Jeśli masz już brief i chcesz sprawdzić, co możemy Ci zaoferować, skontaktuj się z nami. A jeśli potrzebujesz wsparcia w opracowaniu takiego dokumentu, również zachęcamy do kontaktu.