Grafika przedstawia rękawice bokserskie, co symbolizuje czyn nieuczciwej konkurencji. Napis brzmi: O konkurencji dobrze albo wcale, czyli co jeszcze zabronione jest w reklamie.

Czyn nieuczciwej konkurencji, czyli o zakazie w reklamie

Z poprzednich wpisów wiecie już, że istnieją kategorie produktów, których reklamować nie można. Czasem jest to bezwzględny zakaz, a czasem istnieją wyjątki, które pozwalają na reklamę po spełnieniu pewnych warunków. Jednak to nie wszystko. Jest coś, czego przepisy zabraniają we wszystkich reklamach. To czyn nieuczciwej konkurencji.

Czyn nieuczciwej konkurencji – co jest zakazane?

Działania, które stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, określają przepisy. Te czynności są niezgodne z prawem, niezależnie od tego, jakiej kategorii produktów dotyczy reklama i gdzie się ją prezentuje.
Za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się kampanie, które zagrażają interesom innego przedsiębiorcy (np. pomawianie czy naśladownictwo produktów). Jednak w zakres tych działań wchodzą też reklamy, które:
– są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami albo uderzają w godność człowieka,
– wprowadzają klienta w błąd, przez który podejmie on decyzję o skorzystaniu z oferty,
– odwołują się do uczuć poprzez wywoływanie lęku, wykorzystywanie łatwowierności dzieci albo przesądów,
– sprawiają wrażenie neutralności, ale tak naprawdę nakłaniają do zakupu,
– naruszają sferę prywatności – m.in. poprzez nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie niezamówionych produktów albo nadużywanie technicznych możliwości przesyłania informacji (w tym maili).

Reklama porównawcza

Wbrew powszechnej opinii reklama porównawcza nie jest zabroniona. Nawet jeśli umożliwia rozpoznanie produktu lub usługi, którą porównujemy z naszą ofertą. Choć tu oczywiście również obowiązują pewne zasady. Taka reklama:
– nie może godzić w dobre obyczaje i wprowadzać w błąd,
– musi porównywać produkty lub usługi, które mają podobne przeznaczenie, zaspokajają podobne potrzeby i da się to obiektywnie zweryfikować,
– obiektywnie porównuje konkretne cechy,
– stara się nie powodować pomyłek w rozróżnieniu obu produktów na rynku,
– nie dyskredytuje konkurencyjnych produktów ani całych marek,
– dba o to, aby nie wykorzystywać w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego czy oznaczenia konkurenta,
– nie przedstawia oferty jako imitacji albo naśladownictwa.

Jeśli chcesz zapoznać się z aktem prawnym, który mówi o czynie nieuczciwej konkurencji, zrobisz to tutaj.