Na grafice widać kodeksy, m.in. kodeks cywilny, który symbolizuje prawo. Grafika nawiązuje do tego, co jest zakazane w reklamach. Napis głosi: nieznajomość prawa szkodzi. Niektórych kategorii produktów nie można reklamować w Polsce.

Co jest zakazane w reklamach?

Nieznajomość prawa szkodzi i nie zwalnia z jego przestrzegania. To stara prawda, która obowiązuje też w świecie marketingu. Warto wiedzieć, co jest zakazane w reklamach, aby nie narazić się na dotkliwe kary finansowe.

Warto poznać przepisy

Czytanie zasad i prawnych formułek mało dla kogo jest fascynujące. Tym bardziej, że często są one dość niezrozumiałe dla ogółu społeczeństwa. Ale warto pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania. W kilku naszych artykułach przybliżymy Wam reguły, których należy przestrzegać. Dzięki temu zmniejszycie ryzyko narażenia się na nieprzyjemności w stylu płacenia kar czy braku zgody wydawcy lub mediów na wyemitowanie reklamy.

Co jest zakazane w reklamach – kategorie produktów i usług

To, jakich produktów nie można reklamować, reguluje ustawa o radiofonii i telewizji oraz ustawy szczegółowe. Część branż stworzyła też własne kodeksy etyczne. Służą one jako wskazówki w przygotowaniu wartościowej treści reklamowej zgodnej z przepisami. Można je znaleźć na stronie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Istnieje kilka kategorii produktów i usług, których nie można reklamować:
wyroby tytoniowe, rekwizyty tytoniowe, produkty imitujące wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symbole związane z używaniem tytoniu
napoje alkoholowe (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
usługi medyczne, które świadczy się wyłącznie na podstawie skierowania lekarza (ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej)
produkty lecznicze (ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne)
– gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości, zakłady wzajemne, gry na automatach (ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych).

Oczywiście w przypadku większości z powyższych kategorii istnieją wyjątki. Ich reklama jest możliwa po spełnieniu określonych warunków. Mogą one dotyczyć np. pory czy miejsca emisji oraz sformułowań, które reklamodawca stosuje w kampanii.

Istnieje jednak jeden zakaz, który dotyczy wszystkich reklam, niezależnie od tego, co prezentują i gdzie się wyświetlają. Jest to czyn nieuczciwej konkurencji, o którym przeczytacie tutaj.