Reklamowe wpadki zdarzają się wielu markom. Kampanie reklamowe nie zawsze okazują się sukcesem. Albo osiągają rozgłos z zupełnie innych powodów niż te, o które chodziło twórcom. Czasem są to reklamy niezrozumiałe, innym razem przesadnie kontrowersyjne. Zdarza się też, że marka chce wywołać uśmiech, a udaje się jedynie spowodować zażenowanie wśród odbiorców. Niekiedy kampania zostaje po prostu źle zrozumiana (czego twórcy nie przewidzieli). Ale bywa i tak, że wniosek może być tylko jeden. Marka ma na tyle lekceważący stosunek do swoich odbiorców, że liczy na to, że nie zauważą oni nieścisłości czy wręcz oszustwa. W tej kategorii dokonujemy przeglądu właśnie takich kampanii. Reklamowe wpadki przydarzają się zazwyczaj wbrew woli twórców. Ale czasem z takim wręcz zamiarem, w myśl zasady “nieważne, jak mówią, ważne, żeby mówili”.